top of page
Företagarna STÅR på din sida

Vår förening heter efter en namnändring våren 2014 nu officiellt Företagarna på Åland rf och är en medlemsdriven serviceorganisation som sedan 1957 bevakar småföretagarnas intressen.

Vi arbetar för att främja förutsättningarna för en lönsam verksamhet i de åländska småföretagen genom rådgivning och fakta. 
Föreningen strävar också till att trygga tillgången på nödvändig information och utbildning på svenska, bl a genom nyhetsbrev och att arrangera förmånliga kurser. Dessutom verkar FpÅ för att öka samarbetet mellan medlemsföretagen, bygga nya nätverk och uppmuntra till entreprenörskap genom information och rådgivning kring starta eget. 

Medlemskap lönar sig

Genom att vara medlem i Företagarna bidrar Du till att vi kan upprätthålla en mångsidig service och effektiv intressebevakning.
Vår målsättning är att det ska bli enklare och lönsammare att vara egen företagare.
Ju fler vi är som syns och hörs, desto mera inflytande får vi på samhällsutvecklingen.


Tveka inte, gå med  redan idag!
bottom of page