Företagarna på Åland verkar som småföretagens intressebevakare och språkrör.


Vi arbetar aktivt för att förbättra förutsättningarna för lönsamt småföretagande på Åland. Föreningen startades 1957 och har genom åren fört en aktiv samhällspåverkan som skapat förutsättningar för ett aktivt åländskt näringsliv med mångfald. Föreningen fyller således 60 år i år.

Vår förening växer kontinuerligt och har idag cirka 200 medlemmar av varierande storlek och i alla branscher - allt från enmansfirmor till företag med tiotals anställda. Traditionellt har många varit verksamma inom tillverkningssektorn, men en allt större del av medlemsföretagen återfinns idag inom bygg, anläggning och transport samt olika former av företagsservice och handel samt andra tjänster. Cirka 1.700 personer jobbar i medlemsföretagen, vilket motsvarar över 12 procent av den åländska arbetskraften.

Föreningen leds av en styrelse på sex personer som representerar ett tvärsnitt av medlemskåren. Medlemmarna får en mängd förmåner gällande information, rådgivning och rabatter och betalar en medlemsavgift som är graderad efter antalet sysselsatta.  Se avgiftstabellen här.