top of page

Företagarna på Åland
verkar som småföretagens intressebevakare och språkrör


Vi arbetar aktivt för att förbättra förutsättningarna för lönsamt småföretagande på Åland.
Föreningen startades 1957 och har genom åren fört en aktiv samhällspåverkan som skapat förutsättningar för ett aktivt åländskt näringsliv med mångfald. Föreningen fyller således 66 år i år.

Vår förening växer kontinuerligt och har idag cirka 200 medlemmar av varierande storlek och i alla branscher - allt från enmansfirmor till företag med tiotals anställda. Mer än hälften av våra medlemmar är mikroföretag som behöver hjälp med att hålla koll på regler och bestämmelser, samt få goda råd snabbt och smidigt.
Traditionellt har många varit verksamma inom tillverkningssektorn, men en allt större del av medlemsföretagen återfinns idag inom bygg, anläggning och transport samt olika former av företagsservice och handel samt andra tjänster. Vår medlemskår utgör därmed ett tvärsnitt av det åländska näringslivet och består av allt från bokföringsbyråer, grävare och jurister till handelsföretag, arkitekter, byggare, industrier, , revisorer, restauranger, turistföretag, verkstäder och åkerier. Omkring 1.700 personer jobbar i medlemsföretagen, vilket motsvarar cirka 12 procent av den åländska arbetskraften.


Föreningen leds av en styrelse på sju personer som representerar ett tvärsnitt av medlemskåren. Medlemmarna får en mängd förmåner gällande information, rådgivning och rabatter och betalar en medlemsavgift som är graderad efter antalet sysselsatta.  Se avgiftstabellen här.

bottom of page