top of page

Medlemsservice

Rådgivning och konsultation

Vi ger gratis rådgivning i bland annat arbetsavtals- och arbetsmarknadsfrågor, bolagsrätt, innovation, finansiering, bokföring och beskattning, samt frågor av juridisk karaktär.

Vi ger även råd vid företagsetablering och granskar affärsplaner och kalkyler samt gör marknadsbedömningar.

Föreningens ombudsman har även tillgång till Företagarnas rådgivningsservice i Sverige.

Medlemstidningar och information

Våra medlemmar erhåller som förmån en tidning, den svenska Företagaren. 
Broschyrer och blanketter för olika ändamål, bl.a. arbetsavtal och bolagsmallar, handelsregisteranmälningar, samt modeller för affärsplaner och olika kalkyler m.m. tillhandahålls på föreningens kontor.

Kurser och utbildning

Vi arrangerar efter behov kurser och seminarier till rimliga kostnader i ämnen som är nyttiga för småföretagare. Vår årliga skatte- och momskurs i januari är populär och viktig för många arbetsgivare och bokförare.

Mässor, utställningar och studieresor

Föreningen upprätthåller information om mässor för främst teknik-, bygg- och servicesektorn i hela Europa, samt tar på begäran fram fakta om olika mässor. Vi har även ordnat resor till utvalda mässor som intresserar medlemskåren.

Generationsväxling och företagsaffärer

Vi ger råd inför generationsväxling och ägarbyten i företag, samt upprätthåller  i samarbete med Ålands Näringsliv Företagsbörsen, en förmedlingstjänst för både säljare och köpare samt industrilokaler och kompetensstöd för företagsledningen.

Företagarens och personalens socialskydd

Föreningen är lokalt ombud för Företagarnas arbetslöshetskassa, SYT, samt för Privata arbetslöshetskassan, YTK. Den senare är avsedd för alla som står i anställningsförhållande, men som inte vill vara med i facket. Medlemmarna erhåller förtjänstbaserad dagpenning vid arbetslöshet för en avgift på drygt 100 euro per år. Något för Dina anställda?
Du kan bli medlem i kassorna genom att fylla i en ansökan direkt via Internet eller kontakta oss för mera info, broschyr och blankett.

 

Kontakter och information

Vi är företagarens länk till andra medlemsföretag, till externa företag, kommuner och myndigheter, mellan företag, samt till organisationer och myndigheter inom och utom Åland.

bottom of page