top of page

Rapport från årsmötet den 14 juni 2022

Vid Företagarnas årsmöte den 14.6 hölls stadgeenliga förhandlingar. Beslöts att antalet styrelsemedlemmar utökas till sju. Till nya medlemmar valdes Fredrik Hassel och Conny Latvala. Dick Jansson, Krister Lindberg, Jonny Mattsson och Peter Williams återvaldes på två års mandat. Petra Söderman önskade avgå i förtid, medan Mats Adamczak har ett år kvar på sin mandatperiod. Som suppleanter återvaldes Jenny Björklund och Per Söderlind. 
Som verksamhetsgranskare återvaldes Christer Kullman, med Fredrik Häggblom och Ben Henriksson som ersättare. 
Medlemsavgifterna beslöts med hänsyn till medlemmarnas finansiella utmaningar pga den stigande inflationen att bibehållas oförändrade även 2022.
Vid styrelsens konstituerande möte efter årsmötet omvaldes Mats Adamczak som ordförande och Dick Jansson som viceordförande för verksamhetsåret. Vid årsskiftet hade föreningen cirka 200 medlemmar som tillsammans sysselsätter omkring 1.700 personer. 

Företagarnas styrelse 2022-23
 

Ordförande

Mats Adamczak

Mazocialmedia

22100 MARIEHAMN

Tel: 0457 3135 416

E-post: ordforande[at]foretagare.ax
mats.adamczak[at]gmail.com

Viceordförande

Dick Jansson

SAJ Instrument Ab

Uppgårdsvägen 2, P.O.Box 1760

22100 MARIEHAMN

Tel: 018-16 100,

040 5028 706

E-post: dick.jansson[at]foretagare.ax

Ledamöter

Krister Lindberg
Snickarboden Ab
Dalvägen 4, Dalkarby
22150 JOMALA
Tel: 018-31 480, 
040 5590 452
E-post: snickarboden[at]aland.net 


Fredrik Hassel

Fredchill TM Ab

Nybondasvägen 12 C

22120 MARIEHAMN

Tel: 040 759 9007

E-post: info[at]fredchill.ax

Conny Latvala

Primabil Ab
Michaelsvägen 2 C

22150 JOMALA

Tel: 018-13 300, 
040 578 2873

E-post: conny[at]primabil.ax

Peter Williams
Wemarin Ab
Skarpansvägen 20
22100 MARIEHAMN
Tel: 018-12 990, 
0400 529 379
E-post: peter[at]wemarin.com

 

Jonny Mattsson

22140 JOMALA

Tel. 018-23 277,
0457 526 7141

E-post: ombudsman[at]foretagare.ax


 

Suppleanter


Jenny Björklund

Nordiska Matkompaniet Ab

Smakbyn, Slottsvägen 134

22520 KASTELHOLM

Tel: 018-43 666,

040 531 6050

E-post: jenny[at]smakbyn.ax

Per Söderlind

Städsystem Ab

Godbyvägen 25
22100 MARIEHAMN

Tel. 018-14 399,

0457 530 1440

E-post: stadsystem[at]aland.net

bottom of page