Rapport från årsmötet den 22 SEPTEMBER 2021

Vid Företagarnas årsmöte den 22.9 hölls stadgeenliga förhandlingar. Beslöts att antalet styrelsemedlemmar bibehålls på sex. Mats Adamczak och Petra Söderman återvaldes på två års mandat. Till ny medlem valdes Peter Williams och som suppleanter återvaldes Jenny Björklund och Per Söderlind. 
Som verksamhetsgranskare nyvaldes Christer Kullman, med Fredrik Häggblom och Ben Henriksson som ersättare. 
Medlemsavgifterna beslöts med hänsyn till medlemmarnas finansiella utmaningar detta år att bibehållas oförändrade även 2021.
Vid styrelsens konstituerande möte efter årsmötet omvaldes Mats Adamczak som ordförande och Dick Jansson som viceordförande för verksamhetsåret. Vid årsskiftet hade föreningen cirka 200 medlemmar som tillsammans sysselsätter omkring 1.650 personer. 

Företagarnas styrelse 2021-22
 

Ordförande

Mats Adamczak

Mazocialmedia

22100 MARIEHAMN

Tel: 0457 3135 416

E-post: ordforande[at]foretagare.ax
mats.adamczak[at]mazocialmedia.com

Viceordförande

Dick Jansson

SAJ Instrument Ab

Uppgårdsvägen 2, P.O.Box 1760

22100 MARIEHAMN

Tel: 018-16 100,

040 5028 706

E-post: dick.jansson[at]foretagare.ax

Ledamöter

Krister Lindberg
Snickarboden Ab
Dalvägen 4, Dalkarby
22150 JOMALA
Tel: 018-31 480, 
040 5590 452
E-post: snickarboden[at]aland.net 


Petra Söderman

Edgeprint Ab

Karlbergsvägen 10

22100 MARIEHAMN

Tel: 018-14760,

0457 3514 760

info[at]edgeprint.ax

Peter Williams
Wemarin Ab
Skarpansvägen 20
22100 MARIEHAMN
Tel: 018-12 990, 
0400 529 379
peter[at]wemarin.com
 

Jonny Mattsson

22140 JOMALA

Tel. 0457 526 7141

E-post: ombudsman[at]foretagare.ax


 

Suppleanter


Jenny Björklund

Nordiska Matkompaniet Ab

Smakbyn, Slottsvägen 134

22520 KASTELHOLM

Tel: 018-43 666,

040 531 6050

E-post: jenny[at]smakbyn.ax

Per Söderlind

Städsystem Ab

Godbyvägen 25
22100 MARIEHAMN

Tel. 018-14 399,

0457 530 1440

E-post: stadsystem@aland.net