Rapport från årsmötet den 15 maj 2019

Vid Företagarnas årsmöte den 15 maj hölls stadgeenliga förhandlingar. Beslöts att antalet styrelsemedlemmar bibehålls på sex. Jenny Björklund och Mats Adamczak. återvaldes på två års mandat och till ny medlem valdes Jerker Johansson. Styrelsen består därutöver av Dick Jansson, Krister Lindberg och Jonny Mattsson. Som suppleanter återvaldes John Boman och nyvaldes Carola Hongell. 
Som verksamhetsgranskare omvaldes Roger Höglund, med Fredrik Häggblom och Ben Henriksson som ersättare. 
Medlemsavgifterna beslöts bibehållas oförändrade även 2019 eftersom föreningen har en stabil medlemskår och en god finansiell ställning.
Vid styrelsens konstituerande möte efter årsmötet omvaldes Mats Adamczak som ordförande och Dick Jansson som viceordförande för verksamhetsåret. Vid årsskiftet hade föreningen cirka 200 medlemmar som tillsammans sysselsätter omkring 1.700 personer. 

Företagarnas styrelse 2019-20
 

Ordförande

Mats Adamczak

Mazocialmedia

22100 MARIEHAMN

Tel: 0457-3135 416

E-post: mats.adamczak[at]mazocialmedia.com

Viceordförande

Dick Jansson

SAJ Instrument Ab

Uppgårdsvägen 2, P.O.Box 1760

22100 MARIEHAMN

Tel: 018-16 100,

040 5028 706

E-post: dick.jansson[at]foretagare.ax

Ledamöter

Jenny Björklund

Nordiska Matkompaniet Ab

Smakbyn, Slottsvägen 134

22520 KASTELHOLM

Tel: 018-43 666,

040 531 6050

E-post: jenny[at]smakbyn.ax

Krister Lindberg
Snickarboden Ab
Dalvägen 4, Dalkarby
22150 JOMALA
Tel: 018-31 480,
040 5590 452
E-post: snickarboden[at]aland.net 


Jerker Johansson

JFS El & Energi Ab

Bolstavägen 3

22100 MARIEHAMN

Tel: 018-50 185,

0400 887 075

jerker[at]jfs.ax
 

Jonny Mattsson

22140 JOMALA

Tel. 0457 526 7141

E-post: ombudsman[at]foretagare.ax

Suppleanter


John Boman 
22100 MARIEHAMN 
Tel: 0400 915 575 
E-post: John_Boman[at]hotmail.com

 

Carola Hongell 

Läderbiten Ab 

Strandgatan 18, Sittkoff 

22100 MARIEHAMN 

Tel: 018-14 432,
0457 5267 131 

E-post: laderbiten[at]aland.net
 

Kontakt

© 2017 Mazocialmedia 

  • Black Facebook Icon

Skarpansvägen 17, AX-22100  Mariehamn

Tel: 018-23277

​Epost: ombudsman@foretagare.ax

Namn *

Epost *

Ämne

Meddelande