Rapport från årsmötet den 8 SEPTEMBER 2020

Vid Företagarnas årsmöte den 8.9 hölls stadgeenliga förhandlingar. Beslöts att antalet styrelsemedlemmar bibehålls på sex. Dick Jansson, Krister Lindberg och Jonny Mattsson återvaldes på två års mandat. Till suppleanter nyvaldes Jenny Björklund och Per Söderlind. 
Som verksamhetsgranskare omvaldes Roger Höglund, med Fredrik Häggblom och Ben Henriksson som ersättare. 
Medlemsavgifterna beslöts med hänsyn till medlemmarnas finansiella utmaningar detta år att bibehållas oförändrade även 2020.
Vid styrelsens konstituerande möte efter årsmötet omvaldes Mats Adamczak som ordförande och Dick Jansson som viceordförande för verksamhetsåret. Vid årsskiftet hade föreningen cirka 200 medlemmar som tillsammans sysselsätter omkring 1.700 personer. 

Företagarnas styrelse 2020-21
 

Ordförande

Mats Adamczak

Mazocialmedia

22100 MARIEHAMN

Tel: 0457-3135 416

E-post: mats.adamczak[at]mazocialmedia.com

Viceordförande

Dick Jansson

SAJ Instrument Ab

Uppgårdsvägen 2, P.O.Box 1760

22100 MARIEHAMN

Tel: 018-16 100,

040 5028 706

E-post: dick.jansson[at]foretagare.ax

Ledamöter

Krister Lindberg
Snickarboden Ab
Dalvägen 4, Dalkarby
22150 JOMALA
Tel: 018-31 480, 
040 5590 452
E-post: snickarboden[at]aland.net 


Petra Söderman

Edgeprint Ab

Karlbergsvägen 10

22100 MARIEHAMN

Tel: 018-14760,

0457 3514 760

info[at]edgeprint.ax
 

Jonny Mattsson

22140 JOMALA

Tel. 0457 526 7141

E-post: ombudsman[at]foretagare.ax

John Boman 
22100 MARIEHAMN 
Tel: 0400 915 575 
E-post: John_Boman[at]hotmail.com

 

Suppleanter


Jenny Björklund

Nordiska Matkompaniet Ab

Smakbyn, Slottsvägen 134

22520 KASTELHOLM

Tel: 018-43 666,

040 531 6050

E-post: jenny[at]smakbyn.ax

Per Söderlind

Städsystem Ab

Godbyvägen 25, Mariehamn

Tel. 018-14 399,

0457 530 1440

E-post: stadsystem@aland.net