top of page

Rådgivning till medlemmar

Kostnadsfri rådgivning och konsultation

Våra medlemmar erhåller gratis rådgivning i bland annat arbetsavtals- och arbetsmarknadsfrågor, bolagsrätt, innovation, finansiering, bokföring och beskattning, samt frågor av juridisk karaktär.
Vi ger även råd vid företagsetablering och granskar affärsplaner och kalkyler samt gör marknadsbedömningar.
Servicen ges dels lokalt, vid behov via externa experter. 
Föreningen har även tillgång till Företagarnas rådgivningsservice i Sverige.

Generationsväxling och företagsaffärer

Vi ger även råd inför generationsväxling och ägarbyten i företag, samt upprätthåller i samarbete med Ålands Näringsliv forumet Företagsbörsen, en förmedlingstjänst för både säljare och köpare samt industrilokaler och kompetensstöd för företagsledningen.

Internationalisering

För att förenkla information om t ex vilka regler, lager som gäller i olika länder för tjänsteverksamhet samt att sköta administrativa formaliteter som ansökningar mm har EU- nätverket EUGO startat något de kallar Kontaktpunkter.
Det är statliga webbportaler där du enkelt kan läsa och få reda på en del praktiska frågor för företagare i tjänstesektorn. Varje land ska sedan december 2009 ha en kontaktpunkt enligt EU:s tjänstedirektiv.
Till tjänsten: http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_sv.htm


Ditt Europa ger svar
Det finns även en portal som kallas Ditt Europa, där det samlats ihop en mängd detaljerad praktisk info för företag som gör affärer i Europa. Bland ämnena finns bl a bolagsrätt, moms, tjänsteförsäljning, personalfrågor, produktkrav och miljöregler.
Till portalen: http://europa.eu/youreurope/business/index_sv.htm

 

Internationella rådgivare
När det gäller rådgivning i konkreta ärenden finns det kontaktpersoner som kan hjälpa dig i över 40 länder. Det kan gälla betalningsrutiner i Peru, hur man hittar en pålitlig agent i Portugal, eller vad som krävs för att sälja en viss produkt i Kanada.

EU-finansiering

Utöver de nationella och regionala EU-finansieringsprogrammen som handläggs av Ålands landskapsregering erbjuder EU betydande finansieringsmöjligheter via de program som administreras direkt från Bryssel. Till dessa hör CIP, Horisont och Ten-T.

NYTT INNOVATIONSSTÖD i HoriSONT EUROPA

Horisont Europa är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet löper under perioden 2021-27 med en budget på drygt 95 miljarder euro. Målet med Horisont Europa är att främja Europas roll som världsledande inom teknologi och innovation. Förutom att stärka den industriella spetskompetensen ska programmet bidra till att möta stora globala utmaningar inom kritiska områden som hälso- och sjukvård, åldrande, säkerhet, föroreningar och klimatförändringar. Merparten av finansieringen, 53 miljarder, går till dessa åtgärder. Av det avsätts 15 miljarder till vardera digital ekonomi och teknologi samt industri, respektive klimat, energi och mobilitet.

För att främja små och medelstora företags (SME) innovation har Europeiska Innovationsrådet (EIC) bildats. Med en budget på 10 miljarder ska man säkra finansieringen av särskilt banbrytande och disruptiva innovativa projekt som är för stora och riskfyllda för små företag att klara av ensamma. Cirka 70 procent av medlen avsätts för SME. Hit räknas företag med högst 249 anställda.

EIC stöder startups och forskare från teknologi till funktionella koncept, att skapa framtidens marknader och hitta privat finansiering för tillväxt. EIC erbjuder stöd och handledning, uppföljning och målstyrning från gräsrotsnivå till internationellt genombrott.


Läs mera här.

bottom of page