top of page

Rådgivning till medlemmar

Kostnadsfri rådgivning och konsultation

Våra medlemmar erhåller gratis rådgivning i bland annat arbetsavtals- och arbetsmarknadsfrågor, bolagsrätt, innovation, finansiering, bokföring och beskattning, samt frågor av juridisk karaktär.
Vi ger även råd vid företagsetablering och granskar affärsplaner och kalkyler samt gör marknadsbedömningar.
Servicen ges dels lokalt, vid behov via externa experter. 
Föreningen har även tillgång till Företagarnas rådgivningsservice i Sverige.

Generationsväxling och företagsaffärer

Vi ger även råd inför generationsväxling och ägarbyten i företag, samt upprätthåller i samarbete med Ålands Näringsliv forumet Företagsbörsen, en förmedlingstjänst för både säljare och köpare samt industrilokaler och kompetensstöd för företagsledningen.

Internationalisering

För att förenkla information om t ex vilka regler, lager som gäller i olika länder för tjänsteverksamhet samt att sköta administrativa formaliteter som ansökningar mm har EU- nätverket EUGO startat något de kallar Kontaktpunkter.
Det är statliga webbportaler där du enkelt kan läsa och få reda på en del praktiska frågor för företagare i tjänstesektorn. Varje land ska sedan december 2009 ha en kontaktpunkt enligt EU:s tjänstedirektiv.
Till tjänsten: http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_sv.htm


Ditt Europa ger svar
Det finns även en portal som kallas Ditt Europa, där det samlats ihop en mängd detaljerad praktisk info för företag som gör affärer i Europa. Bland ämnena finns bl a bolagsrätt, moms, tjänsteförsäljning, personalfrågor, produktkrav och miljöregler.
Till portalen: http://europa.eu/youreurope/business/index_sv.htm

 

Internationella rådgivare
När det gäller rådgivning i konkreta ärenden finns det kontaktpersoner som kan hjälpa dig i över 40 länder. Det kan gälla betalningsrutiner i Peru, hur man hittar en pålitlig agent i Portugal, eller vad som krävs för att sälja en viss produkt i Kanada.

EU-finansiering

Utöver de nationella och regionala EU-finansieringsprogrammen som handläggs av Ålands landskapsregering erbjuder EU betydande finansieringsmöjligheter via de program som administreras direkt från Bryssel. Till dessa hör CIP, Horizon och Ten-T.

SMF-instrumentet i Horizon 2020

Horizon 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet löper under perioden 2014-2020 med en budget på drygt 70 miljarder euro. Inom Horisont 2020 finns SMF-instrumentet som utgör cirka en femtedel av programmet och riktar sig till innovativa företag med ambitionen att utveckla sin tillväxtpotential. SMF står för Små och Medelstora Företag. Hit räknas företag med högst 249 anställda.
SMF-instrumentet erbjuder finansiering för genomförbarhetsstudier och huvudfasen i innovationsprojekt exempelvis demonstrering, prototyper, testning och applikationsutveckling. Syftet med SMF-instrumentet är att fylla luckorna för finansiering i ett tidigt stadium, bland små och medelstora företag som arbetar med forskning och innovation. SMF-instrumentet består av tre separata faser där företaget kan få finansiering och coachning.
SMF-instrumentet erbjuder support i form av finansiering för genomförbarhetsstudier, kostnadsfri coachning under utvecklandet av nya affärsidéer och innovationer, samt finansiering av huvudfasen i innovationsprojekt.
Finansiering för godkända deltagare i SMF-instrumentet kan uppgå från 50.000 euro i fas ett till mellan 0,5 och 2,5 miljoner euro i fas två.
Den nationella kontaktpunkten för Horizon i Finland är Tekes.

bottom of page