Tullar och handelsregler


Att skeppa varor över landsgränser innebär kontakt med tullmyndigheter, men kan även kräva att produkten uppfyller särskilda krav.

Finland har frihandel med ett flertal länder. Det innebär att varor som exporteras kan bli befriade från tull. Frihandeln gäller till exempel inom EU eller till länder som har slutit avtal med EU. Vid leverans till länder utanför EU måste olika krav uppfyllas, såväl vid exporttillfället som vid importen i köparlandet.
Utrikeshandelsorganisationen FINPRO har en leveranshandbok med fakta om krav i 190 länder, men enbart på finska. Prenumerationen kostar 246 euro per år i digitalt format. 

Business Sweden (fd Exportrådet) i Sverige har bland annat information om vilka dokument som behövs, möjliga restriktioner och ifall produkten måste testas och märkas. 


Läs mera här: http://www.business-sweden.se/Export/Exportregler/

 

Ny nordisk näringslivsportal

Nordiska rådet har 2017 lanserat en näringslivsportal som samalr länkar till myndigheter och organisationer som kan ge svar på många frågor om exempelvis etablering, handel och rekrytering i de nordiska länderna.

http://nordenbusiness.org/se

Kontakt

© 2017 Mazocialmedia 

  • Black Facebook Icon

Skarpansvägen 17, AX-22100  Mariehamn

Tel: 018-23277

​Epost: ombudsman@foretagare.ax

Namn *

Epost *

Ämne

Meddelande