Företagarnas organisation

Företagarna på Åland är en självständig registrerad förening med hemort i Mariehamn. Föreningen leds av en styrelse och har en ombudsman.

Vi samarbetar med de svenskspråkiga företagarföreningarna i Finland vilka är föreningar i Södra Finland och Österbotten som bevakar de svenskspråkiga företagens intressen. 


Företagarna på Åland är medlem i Företagarna i Sverige, via lokalföreningen i Stockholm. 
Vi har dessutom direkta kontakter med företagarorganisationer i hela övriga Norden och Baltikum och inom EU. 
De nordiska Företagarna är också aktiva i de europeiska småföretagarnas paraplyorganisation UEAPME i Bryssel, som bedriver aktiv lobbying mot EU:s organ.

Kontakt

© 2017 Mazocialmedia 

  • Black Facebook Icon

Skarpansvägen 17, AX-22100  Mariehamn

Tel: 018-23277

​Epost: ombudsman@foretagare.ax

Namn *

Epost *

Ämne

Meddelande