top of page

Företagarnas INTRESSEBEVAKNING

Företagarna på Åland bevakar särskilt de små och medelstora företagens intresse gentemot myndigheter och beslutsfattare.

Småföretagen är avgörande för den ekonomiska tillväxten. Därför är det viktigt att klimatet är gynnsamt, så att fler vågar starta och driva egna företag. Det måste löna sig att arbeta och den som anställer borde belönas, inte dränkas i byråkrati.

Vi står på företagarnas sida och påverkar genom:

– att ta initiativ, ge förslag och utlåtanden i frågor som gäller lagstiftning och ärenden som berör företagsklimatet
– goda kontakter till myndigheter och organisationer
– att fungera som sakkunnig i arbetsgrupper och olika offentliga organ
– att medverka i olika utredningar och projekt som kartlägger och gynnar det åländska näringslivet 
– samarbete med andra företagarorganisationer och utbildningsinstitutioner


Företagarna på Åland är medlem i Företagarna i Sverige, via lokalföreningen i Stockholm. Vi har dessutom direkta kontakter med företagarorganisationer i hela övriga Norden och Baltikum och inom EU. 
De nordiska Företagarna är också aktiva i de europeiska småföretagarnas paraplyorganisation SMEUnited (tidigare UEAPME) i Bryssel, som bedriver aktiv lobbying mot EU:s organ.

bottom of page