top of page

Affärsidén är grunden

För att lyckas som företagare krävs både arbete och tid, och dessutom en bra affärsidé. All företagsverksamhet baseras på att det finns någon som är villig att betala för det företaget erbjuder, vilket även brukar kallas införtjäningslogik.

Oavsett om du tänkt driva en liten enmansfirma eller siktar på att bygga ett tillväxtföretag så måste det finnas en efterfrågan och en marknad för dina produkter eller tjänster.

Affärsidén bör vara enkel och utgå från kundens behov. Få företag har en unik produkt eller service. Ofta bygger affärsidén på vidareutveckling och förbättring av befintliga koncept. Det går också att specialisera sig och identifiera nischer eller dolda behov på marknaden. Har man expertkunskaper inom ett område går det ofta att utforma speciella tjänster som ingen annan erbjuder. 
 

Affärsidén ska vara kortfattad och kunna uttryckas enkelt med några få meningar: 

Hur ska jag förtjäna pengar, på vems behov och var?

bottom of page