top of page

Företagare – kom ihåg att söka ersättning för föräldralediga!

Arbetsgivare från 1.4.2017 får ersättning för de merkostnader som kvinnliga arbetstagares föräldraledigheter förorsakar. Ersättningen är en engångssumma på 2.500 euro. Förutsättningarna är att den anställda får moderskapspenning, att arbetsgivaren betalat lön för minst en månad under den tiden, att arbetsavtalet pågått minst tre månader före ledigheten samt att arbetsavtalet ingåtts för minst ett år.

Ansökan om ersättning kan lämnas in direkt då lönen utbetalats, men måste göras senast inom sex månader från det att föräldrapenningsperioden upphört. Ansökan görs till FpA.

Samtidigt kan man ansöka om ersättning för lagstadgade semesterkostnader för den föräldralediga arbetstagaren.


0 kommentarer

Comments


bottom of page