top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Företagarkassan sänker avgiften

Företagarnas arbetslöshetskassa sänker medlemsavgiften rejält 2024. Orsaken är att kassan har en god soliditet och att arbetslösheten är lägre än väntat. I oktober var endast 2,4 procent av kassans medlemmar arbetslösa, vilket skapat ett budgetöverskott.

Medlemsavgiften uppgår 2024 till 2,1 procent av den del av arbetsinkomsten som överskrider 9.600 euro per år.

Vid en arbetsinkomst på 30.000 euro per år blir avgiften cirka 429 euro per år. Dagpenningen vid arbetslöshet blir då brutto 1.565 euro per månad. Dagpenningen är skattepliktig inkomst.

Arbetsinkomsten som utgångspunkt

Som medlem i kassan kan man själv välja arbetsinkomstnivå. Det lönar sig att teckna arbetslöshetsförsäkring på samma nivå som pensionsförsäkringen.

Maximiförsäkringsnivån ska motsvara årsarbetsinkomsten i din lagstadgade pensionsförsäkring.

Företagarens arbetsvillkor uppfylls när man har varit medlem i Företagarkassan minst 15 månader, samtidigt arbetat som företagare och pensionsförsäkringsinkomsten har varit på minst lagstadgad miniminivå.

Den lägsta möjliga årsarbetsinkomsten i pensionsförsäkringen för att uppfylla företagarens arbetsvillkor är nästa år 14.803 euro, varvid minimiavgiften till kassan blir 174 euro.

Medlemsavgiften är avdragsgill i företagarens personliga beskattning.

Oavbrutet skydd

Endast företagare som är medlemmar i Företagarkassan kan få inkomstrelaterad dagpenning, ifall deras företagsverksamhet skulle upphöra.

Blir man företagare efter att ha arbetat som löntagare har man möjlighet till oavbrutet utkomstskydd, ifall man övergår från en löntagarkassa till företagarkassan inom tre månader från att företagsverksamheten började.0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page