top of page

Förhöjda avskrivningar införs i fyra år

Från årsskiftet lindrades företagsbeskattningen genom att att dubbla avskrivningar på maskiner och inventarier införs i fyra år. Målet att öka de privata investeringarna för att bidra till ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Företag kan i beskattningen dra av investeringar lösa tillgångar som årliga avskrivningar. Den maximala årliga avskrivningen på maskiner, inventarier och anläggningar är 25 procent av den återstående anskaffningsutgiften.

Riksdagen har beslutat att avskrivningarna fördubblas till 50 procent under åren 2020-2023. Restvärdet år 2024 blir då endast 6,25 procent av en investering jämfört med 31,6 procent enligt nuvarande regler.

Ändringen gäller investeringar i nya maskiner, inventarier och anordningar, inte begagnade. De förhöjda investeringarna kan tillämpas i alla branscher, även i servicesektorn.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page