top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Fjärde omgången av kostnadsstödet öppnas den 17 augusti

Det ordnas en fjärde omgång av kostnadsstödet, där företag kan ansöka om stöd för perioden mars–maj. Stödvillkoren förblir oförändrade, vilket innebär att löner och fasta kostnader som hyra, el, telefon- och datakommunikation, bokföring, städning, leasingavgifter och försäkringar kan ersättas.

Kostnadsstödet är avsedd för företag vars omsättning pga pandemin har minskat med mer än 30 procent under stödperioden 1 mars–31 maj 2021 jämfört med motsvarande period 2019.

Stödet kan som tidigare sökas av företag i alla branscher. Statsrådet utfärdar separat en förordning om de branscher vars omsättning minskat med minst 10 procent under stödperioden, där företagen kan söka stöd utan separat motivering. Företag i andra branscher ska separat redogöra för varför deras omsättning har minskat på grund av coronapandemin.

Även ensamföretagare kan ansöka om kostnadsstöd. Stödet uppgår till minst 2.000 euro, om villkoren för stödet uppfylls. Stödets maximibelopp är också i fortsättningen en miljon euro.

Ansökan om kostnadsstödets fjärde omgång börjar den 17.8 avslutas den 30.9. Stöd kan sökas för perioden 1 mars - 31 maj 2021. Läs mera här.


0 kommentarer

Comments


bottom of page