top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Flyktingar från Ukraina får jobba i Finland

Den som kommer till Finland från Ukraina på grund av kriget till följd av Rysslands invasion, kan vistas i landet visumfritt, ansöka om tillfälligt skydd eller ansöka om asyl.

En person kan vistas visumfritt i Finland i tre månader, om man har ett biometriskt ukrainskt pass.

Tillfälligt skydd är avsett för personer som flyr från kriget i Ukraina. Syftet är att erbjuda dessa personer temporärt skydd snabbt. Migrationsverket rekommenderar att personer som flytt från Ukraina ansöker om tillfälligt skydd. Ansökningar om tillfälligt skydd behandlas betydligt snabbare än asylansökningar.

Man kan ansöka om tillfälligt skydd även om ett uppehållstillstånd för säsongsarbete eller ett intyg för säsongsarbete fortfarande är i kraft.

Ansökningsprocessen

Ansökan om tillfälligt skydd görs personligen hos polisen eller gränsmyndigheten. Ansökan är avgiftsfri. För närvarande är den förväntade behandlingstiden för en ansökan om tillfälligt skydd cirka 2 veckor. Uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd beviljas för högst ett år i sänder.

Om det finns andra grunder för att bevilja uppehållstillstånd, till exempel familjeband eller arbete i Finland, kan man ansöka om uppehållstillstånd på dessa grunder. Då är ansökan om uppehållstillstånd avgiftsbelagd.

Negativa beslut som skulle innebära utvisning fattas för närvarande inte för ukrainska medborgare.

Rätt att arbeta

En person som beviljas uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd får arbeta och studera obegränsat.

Om man redan har en arbetsplats i Finland, kan man ansöka om uppehållstillstånd med sitt arbete som grund. Migrationsverket fortsätter att behandla ansökningar om tillstånd för säsongsarbete som normalt.

Den som ansöker om asyl eller tillfälligt skydd innan man har fått ett intyg för säsongsarbete, kan inte beviljas ett intyg för säsongsarbete.

Boendeformer

Den som ansöker om tillfälligt skydd eller asyl kan bo på en förläggning. Inkvarteringen ordnas så att man kan bo tillsammans med sina familjemedlemmar. Ensamkommande barn inkvarteras på förläggningar för minderåriga. Det finns förläggningar av olika storlekar runt om i Finland. Sökande hänvisas till en förläggning där det finns plats.

Man kan också ordna sin inkvartering själv och bo privat till exempel hos en släkting eller en bekant och samtidigt vara registrerad som klient vid en förläggning.

Om man inte ansöker om tillfälligt skydd eller asyl, måste man själv ordna sitt boende i Finland.

Stödtjänster

Vid förläggningen kan man få olika mottagningstjänster, såsom hälso- och sjukvårdstjänster, socialservice och mottagningspenning, i fall man inte har några egna inkomster eller tillgångar.


Migri har öppnat specialsidor om Ukraina

Till följd av kriget i Ukraina har det uppstått många frågor hos arbetsgivare som anställer säsongspersonal från landet. Migrationsverket har därför sammanställt svar på de vanligaste frågorna som rör arbete, inresa och uppehållstillstånd. Informationen har även översatts till ukrainska. Läs mera här.Comments


bottom of page