top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Individuell uppföljning av totala arbetstiden krävs från 2021

Hittills har arbetsgivaren varit tvungen att för bok på de anställdas övertid, för att beakta taket på 138 timmar/4 mån eller 250 timmar/år (330 h enligt lokalt avtal). Från årsskiftet måste alla arbetsgivare övergå från uppföljning av de anställdas övertidsarbete till uppföljning av den totala arbetstiden. Lagen trädde i kraft i början av 2020 med ett års övergångstid.

Arbetstidens maximala längd granskas för varje arbetstagare utifrån på förhand bestämda utjämningsperioder. Enligt arbetstidslagen är utgångspunkten att arbetstagarens arbetstid inklusive övertidsarbete inte får överstiga i genomsnitt 48 timmar i veckan under en tidsperiod av fyra månader. I kollektivavtal kan man avtala om förlängning av utjämningsperioden till sex månader, och av särskilda skäl kan den förlängas till som längst tolv månader.

Tidpunkten när utjämningsperioden startar kan avtalas så att det är ändamålsenligt beroende på arbetsgivarens bransch och verksamhet. För visstidsanställda arbetstagare ska uppföljningen inledas från och med början av anställningsförhållandet.

Med beaktande av semesterlagens bestämmelser, kan arbetstagarens sammanlagda arbetstid på årsnivå utifrån arbetstidslagen kalkylmässigt som mest uppgå till cirka 2.200-2.300 timmar (48 arbetstimmar x 46-48 arbetsveckor).


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page