top of page

Momsåterbäringar blir försenade

Skatteförvaltningen meddelar att det just nu råder långa behandlingstider gällande ansökningar om momsåterbäring. Normalt handläggs ärendena inom en till tre veckor, men väntetiden kan under våren i värsta fall stiga till två månader.

Orsaken uppges vara att det i februari kom in ovanligt många momsdeklarationer, vilket i sig är normalt eftersom många små näringsidkare och primärproducenter tillämpar årsdeklarationsförfarandet.

Ekonomiförvaltningsförbundet som är bokföringsbyråernas intresseorganisation anser att skatteförvaltningen inte planerar sina resurser på rätt sätt, eftersom det är tredje gången på ett år som samma problem uppstår. Dessutom efterlyser man en enhetlig linje. Ofta krävs tilläggsutredningar för rena bagateller, vilket kan fördröja återbäringarna flera veckor. För företag som gör en större investering eller köper in mycket säsongsvaror kan en försenad momsåterbäring leda till likviditetsproblem.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page