top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Nytt tak för inkassoavgifter till företag

Indrivningskostnaderna för företagsfordringar har begränsats från den första maj.

Ändringar i lagen om indrivning av fordringar ersätter de temporära bestämmelser som lindrat de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin. Bestämmelserna anger vilka och hur många indrivningsåtgärder man kan kräva ersättning av från företag. Samtidigt begränsas maximibeloppet på de avgifter som tas ut för enskilda indrivningsåtgärder och gäldenärens totala kostnadsansvar. Bestämmelserna gäller förutom fordringar som tas ut hos affärsdrivande företag även till exempel fordringar på bostadsaktiebolag och föreningar.

Max 110 euro i avgift per brev

Nu har konkreta maximibelopp fastställts för inkassobrev, beroende på skuldens storlek.

Tidigare har många inkassoföretag lagt på närmast hutlösa avgifter, trots att det i lagen sägs att avgifterna ska vara skäliga. Numera får avgiften för en betalningspåminnelse vara högst tolv euro.

Ett inkassobrev får kosta högst hälften av beloppet som ska drivas in. Om fordran är upp till 500 euro får avgiften vara högst 50 euro. För större belopp stiger avgiften. Den maximala avgiften är 110 euro när fordran överstiger 10.000 euro.

Minst tio dagars reaktionstid

Det ska också finnas tillräcklig tid, minst tio dagar, för företagsgäldenärer att göra anmärkningar eller betalningar innan följande avgiftsbelagda indrivningsåtgärd eventuellt vidtas eller en tratta protesteras.

Dessutom utvidgas möjligheten att använda elektroniska indrivningsbrev vid indrivning av såväl konsumentfordringar som företagsfordringar.



0 kommentarer

Comments


bottom of page