top of page

Slopat minimikapitalkrav för privata aktiebolag föreslås

Justitieministeriet föreslår att aktiebolagslagen ändras så att minimikapitalkravet på 2.500 euro för privata aktiebolag ska slopas. Syftet är att göra det lättare att starta ett företag, i synnerhet att vara ensam företagare och att grunda nya mikroföretag.

Slopandet av minimikapitalkravet ska även underlätta bolagets digitala grundanmälan till handelsregistret och skattemyndigheten samt automatiseringen av behandlingen av registreringsanmälningar.

Dessutom föreslås att kraven vid registrering av aktiekapital ska lindras. I framtiden ska kravet på revisorsintyg på betalning av aktiekapital eller någon annan utredning gälla enbart offentliga aktiebolag och privata aktiebolag med ett aktiekapital på minst 80.000 euro. Även kravet på anmälan när aktiekapitalet gått förlorat föreslås avskaffas.


Reformen är ett led i regeringens avregleringsarbete. När företagsverksamheten utvecklas bör också författningar, incitament och företagstjänster ses över fördomsfritt så att företagens verksamhetsmiljö är fungerande och uppmuntrande, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Ett lagförslag i ärendet har varit på remissbehandling som avslutades den 24 september. Ett 30-tal svar har kommit in och flera tunga instanser är oroliga över hur tillgången på information om bolagens finansiella ställning ska tillgodoses utan anmälningsplikt. Kreditgivare, leverantörer och uppdragsgivare behöver få snabbare fakta än vad årsboksluten erbjuder.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page