top of page

Svår inledning på avtalsförhandlingarna

Den här hösten och vintern går ett stort antal kollektivavtal ut, men förhandlingarna går trögt. Inom industrin råder övertidsförbud och hos finska Posten strejkar 9.000 sorterare. Redan på måndag hotar förödande stödstrejker.


Kollektivavtalen för teknologisektorn gick ut den sista oktober. Parterna har förhandlat om nya avtal sedan augusti utan att komma överens. Industrins uppgörelse väntades bli riktmärke för den övriga arbetsmarknaden, men parterna uppges ännu stå långt från varandra.

En viktig stötesten är arbetstiden. Arbetstagarsidan vill ha bort förlängningen av arbetstiden och har sagt upp konkurrenskraftsavtalet, medan Teknologiindustrin vill ha timmarna kvar. Man driver även i övrigt en återhållsam linje när konjunkturen ser ut att försvagas.

Förhandlingarna kulminerade den 31.10 utan resultat. Industrifacket anser att motparten föreslagit ett antal omöjliga försämringar. Det övertidsförbud som pågår sedan en vecka har förlängts till den 24 november. Förbudet har även utvidgats med tekniskt underhåll och omfattar cirka 100.000 arbetstagare i teknologiindustrin, malmgruvor, plåt- och industriisolering samt tekniska arbetsplatser inom försvarsministeriet. Elektrikerförbundet har därtill varslat om strejk i industrin till den 5.12.

Strejker hotar transporterna

Även logistikbranschens avtal gick ut i slutet av oktober och förhandlingarna har gått trögt. Omkring 9.000 anställda inom den finska Posten strejkar sedan den 11 november och förhandlingar har förts under ledning av riksförlikningsmannen. Ifall inget resultat nås har Bil- och transportfacket samt Sjömansunionen utlyst stödstrejker, vilket snabbt får stora återverkningar på samhället.

I slutet av den här månaden går avtalen för kemiindustrin, pappers- och sågindustrin samt försäkringsbranschen ut. I januari står handeln, finansbranschen samt bil- och transportsektorn på tur. Förhandlingarna i kemibranschen avbröts den 9 november på grund av oöverstigliga åsiktsskillnader.

Sjömansunionens avtal löper ut i februari och i mars bland annat statens avtal, den finska kommunsektorn samt hotell- och restaurangbranschen. Arbetsmarknadsexperter befarar därför att våren blir orolig. April kan bli en ny strejkmånad, eftersom vårdsektorns båda fackförbund Super och Tehy krävt rejäla gropjusteringar utöver de allmänna löneförhöjningarna.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page