top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Familjeledigheterna reformeras

Familjeledighetsreformen trädde i kraft den 1 augusti 2022. De nya föräldraledigheterna gäller i regel barn vars beräknade födelsedatum är den 4 september 2022 eller senare.

Reformen tar bättre i beaktande olika familjeformer, ensamförsörjare och familjer där det på en gång föds två eller flera barn. Alla föräldrar som är vårdnadshavare till ett barn har lika rätt att få dagpenning oberoende av förälderns kön eller huruvida föräldern är biologisk förälder eller adoptivförälder, boendeförälder eller umgängesförälder.

Det nya regelverket ger för första gången en lika stor föräldraledighetskvot till båda föräldrarna. Avsikten med reformen är att göra det lättare att förena arbete och familjeliv samt medverka till att omsorgsansvaret och föräldraskapet fördelas jämnare mellan könen.

Nu kan även barnets andra förälder ansöka om föräldradagpenning. Om ett barn har två föräldrar fördelas föräldradagpenningen jämnt, dvs båda har 160 vardagar att använda. Om det bara finns en förälder, kan denna förälder använda alla 320 vardagar. Av de dagar som ingår i den egna kvoten kan högst 63 vardagar överlåtas till den andra föräldern eller till den person som sköter barnet.

Föräldrarna kan även fortsättningen vara lediga samtidigt 18 vardagar. Föräldradagpenningen kan användas vid valfria tidpunkter tills barnet fyller två år. Antalet föräldraledighetsperioder ökas till fyra. Läs mera här.


Comments


bottom of page