top of page
  • Skribentens bildAdmin

Förbud mot nollavtal motverkar sitt syfte

[Publicerad 02 mars 2016]


Nollavtal innebär att arbetsavtalet inte innehåller någon nedre gräns för arbetsiden, som därför kan variera kraftigt. Från arbetsgivarhåll framhålls att det idag finns många branscher där behovet av arbetskraft inte kan förutses och att det därför behövs flexibilitet. Dessutom är nollavtal en möjlighet till deltidsjobb för exempelvis studerande som på förhand inte kan binda sig till en viss veckoarbetstid. Ifall nollavtal skulle förbjudas vore det en klar förlust för arbetsmarknaden, i synnerhet de unga. Många företag skulle då i stället sannolikt anlita underleverantörer eller hyrd arbetskraft i stället för att anställa. Ett förbud skulle också gå stick i stäv med målsättningen att minska stelheten på den finländska arbetsmarknaden. Fler förbud och begränsningar är inte ägnade att öka arbetsgivarnas anställningvilja.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentarer


bottom of page