top of page
  • Skribentens bildAdmin

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetstagarföreningar och arbetsgivare eller arbetsgivarföreningar om branschvisa anställningsförhållanden och arbetsvillkor. I avtalet regleras t ex löner, arbetstider, semester och andra förmåner.


Kollektivavtalen kan vara normalt bindande (för parterna) eller allmänt bindande, vilket innebär att också en icke-organiserad arbetsgivare ska iaktta åtminstone de villkor som i anses vara representativt för branschen i fråga när det gäller det arbete som arbetstagaren utför eller ett därmed närmast jämförbart arbete. Kollektivavtalen publiceras i statens författningsdatabas FINLEX.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page