• Admin

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetstagarföreningar och arbetsgivare eller arbetsgivarföreningar om branschvisa anställningsförhållanden och arbetsvillkor. I avtalet regleras t ex löner, arbetstider, semester och andra förmåner.


Kollektivavtalen kan vara normalt bindande (för parterna) eller allmänt bindande, vilket innebär att också en icke-organiserad arbetsgivare ska iaktta åtminstone de villkor som i anses vara representativt för branschen i fråga när det gäller det arbete som arbetstagaren utför eller ett därmed närmast jämförbart arbete. Kollektivavtalen publiceras i statens författningsdatabas FINLEX.

Kontakt

© 2017 Mazocialmedia 

  • Black Facebook Icon

Skarpansvägen 17, AX-22100  Mariehamn

Tel: 018-23277

​Epost: ombudsman@foretagare.ax

Namn *

Epost *

Ämne

Meddelande