top of page

Momsfria sjukvårdstjänster även via förmedlare

Ett principiellt avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2017:192) innebär att ett företag eller en förening som inte själv är godkänd utövare av momsfria hälso- och sjukvårdstjänster kan förmedla och sälja vidare dylika tjänster från godkända företag.

Fallet avsåg synundersökningar hos ett optikerföretag, men avgörandet inverkar på alla momsfria hälso- och sjukvårdstjänster, t ex företagshälsovård, samt även privat socialservice.

Avgörandet ändrar även beskattningspraxis.

Den som hanterat nämnda momsfria tjänster som momspliktig försäljning kan med en ersättande momsdeklaration rätta den moms som betalats obefogat. Den felaktiga fakturan med moms som köparen fått ska rättas genom att köparen ges en ny faktura utan moms.

Vidare bör noteras att momsen på anskaffningar som hänför sig till vidareförsäljningen av de momsfria tjänsterna är inte avdragsgill.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page