top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Systemet med alterneringsledighet slopas i augusti 2024

Alterneringsledigheten upphör i sommar. Den 31 juli är den sista möjliga dagen för en arbetstagare att inleda en alterneringsledighet. Den nya lagstiftningen träder i kraft 1.8.2024.

Efter detta är det inte längre möjligt att bli alterneringsledig och få alterneringsersättning.

Alterneringsersättning söks hos arbetslöshetskassan eller FPA.

En heltidsanställd arbetstagare har hittills kunnat avtala med sin arbetsgivare om att bli alterneringsledig, med rätt till alterneringsersättning, som vanligen beviljats av arbetslöshetskassan.

Om arbetstagaren inte hör till någon arbetslöshetskassa kan ersättning sökas hos FPA och ersättningen beräknas då utifrån grunddagpenningen.

Alterneringsledigheten kan omfatta högst 180 kalenderdagar.0 kommentarer

Comentários


bottom of page