top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Nytt stöd för logiverksamhet

Landskapsregeringen har infört ett tillägg till det tillfälliga likviditetsstödet för företag inom turistisk logiverksamhet, bl a hotell och stugbyar. Stödet är avsett att uppmuntra företagen till anpassning av verksamheten för att hitta nya kunder genom marknadsföring och affärsutveckling. Sökanden ska även redovisa vilka kompetensutvecklingsinsatser och standarhöjningsåtgärder som gjorts de senaste tre åren, samt vilka marknadsförings- eller investeringsåtgärder man avser att vidta under år 2021.

Tilläggsstödet kan ges till den som beviljats ett tillfälligt eller utökat likviditetsstöd i form av ett tillägg på 20 procent av kreditbeloppet under förutsättning att hela bankkrediten lyfts.

Företag som inte erhållit likviditetskredit, men som upptagit ett kapitallån (jämställt med eget kapital) kan beviljas ett särskilt krisstöd på 40 procent av den nya kapitalinsatsen.

Ansökan görs under perioden 1.2-31.5.2021. Läs mera här.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page