top of page
  • Skribentens bildAdmin

Nytt stöd till arbetsgivare för lönekostnader till moderskapslediga

[ Publicerad 18 januari 2017 ]


Sjukförsäkringslagen har ändrats så att arbetsgivare från 1.4.2017 får ersättning för de merkostnader som kvinnliga arbetstagares föräldraledigheter förorsakar. Ersättningen är en engångssumma på 2.500 euro. 

Förutsättningarna är att den anställda får moderskapspenning, att arbetsgivaren betalat lön för minst en månad, att arbetsavtalet pågått minst tre månader före ledigheten samt att arbetsavtalet ingåtts för minst ett år. Arbetstagaren ska vidare arbeta minst 80 procent av ordinarie heltid i branschen. Ersättningen söks hos FPA inom sex månader från det att föräldradagpenningsperioden upphört.

0 kommentarer

コメント


bottom of page