top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Skattenumret nu obligatoriskt inom skeppsbyggnadsbranschen

Vid halvårsskiftet togs skattenumret i bruk inom skeppsbyggnadsbranschen. De arbetstagare och egenföretagare som arbetar på ett varvsområde ska ha ett skattenummer som är infört i skattenummerregistret från och med den 1 juli 2022. Arbetstagaren ska också ha ett fotoförsett ID-kort med sitt skattenummer synligt då denne arbetar på ett varv. Sedan tidigare krävs skattenumret i byggbranschen.

För att få ett skattenummer ska arbetstagaren ha en finländsk personbeteckning. Om arbetstagaren redan har en finsk personbeteckning och ett skattenummer kan han eller arbetsgivaren genom att ringa servicenumret 029 497 070 begära en anteckning i skattenummerregistret som arbetstagare inom skeppsbyggnadsbranschen. Anteckningen kan även göras i MinSkatt. Om arbetstagaren redan är införd i skattenummerregistret som arbetstagare inom byggbranschen ska man begära en separat anteckning som arbetstagare också inom skeppsbyggnadsbranschen.

Foto: Åbo stad

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page