top of page
  • Skribentens bildAdmin

Skatterevision av taxi- och frisörsföretag har inletts

[Publicerad 04 april 2016]


Av statistiken över myndigheternas granskningar av misstänkt grå ekonomi för 2015 framgår att de grova brotten ökar och att fusk är vanligt i restaurangbranschen. Enligt Skatteförvaltningens statistik över brottsanmälningar har antalet fall av grov oredlighet som gäldenär och skattebrott har ökat med 22 procent från 2012 till 2015. Samma utveckling syns även i antalet grova skattebedrägerier. Polisen fick 2015 rekordantalet 1.842 nya anmälningar om ekonomiska brott. Antalet fall har ökat med 53 procent på tre år. Tullen fick kännedom om sammanlagt 856 fall av skattebedrägeri, en ökning med 62 procent sedan 2012.

Inom skatterevisionens restaurangprojekt har samarbetet mellan olika myndigheter inom övervakningen har visat sig vara effektivt och nödvändigt. De intensiva skatterevisionerna fortsätter denna vår. Hittills har brister i bokföringen eller skatteundandragande upptäckts cirka 66 procent av de kontrollerade företagen. Av dessa misstänks en tredjedel för grovt bokföringsbrott eller skattebedrägeri. I fall där de lagstadgade tillståndskraven inte uppfylls, exempelvis vid svartförsäljning, kan regionförvaltningsverket återkalla erveringstillståndet antingen permanent eller för viss tid.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page