top of page
  • Skribentens bildombudsman2

Byggbranschen granskas intensivt

Arbetarskyddet, Skatteförvaltningen och Pensionsskyddscentralen utför mellan den 16 och 20 oktober gemensamma inspektioner av byggarbetsplatser. Syftet är att säkerställa att rättvisa arbetsvillkor iakttas och att bekämpa den grå ekonomin. Därigenom förhindras att vissa aktörer skaffar sig orättvisa konkurrensfördelar, något som kan leda till att ärliga företag drabbas.

Inspektionerna som genomförs i samarbete mellan myndigheterna gäller både företagen, enskilda näringsidkare och arbetstagarna som är verksamma på enskilda byggarbetsplatser.

Myndigheterna kontrollerar bland annat efterlevnaden av beställaransvarslagen, användningen av utländsk arbetskraft och att personalen har ID-kort. Dessutom granskas att arbetsgivarna och företagarna fullgör sin pensionsförsäkringsskyldighet.

Skatteförvaltningen samlar in jämförelseuppgifter för analys och övervakar att bygganmälningarna är korrekta.Senaste inlägg

Visa alla

Yorumlar


bottom of page