top of page
  • Skribentens bildAdmin

Dags för arbetarskyddsval

[Publicerad 10 december 2015]

Val av arbetarskyddsfullmäktig eller arbetarskyddskommitté hålls i den privata sektorn under november-december 2015 i de företag där mandatperioden går ut i slutet av 2015. Arbetarskyddsfullmäktigen och dennes ersättare samt, vid behov, de medlemmar i arbetarskyddskommittén som representerar arbetstagarna och funktionärerna, väljs genom val som arrangeras av arbetstagarna. Arbetarskyddsfullmäktigen och kommitténs medlemmar väljs för en mandatperiod på minst två och högst fyra kalenderår. På en arbetsplats där regelbundet minst tio arbetstagare arbetar ska arbetstagarna utse en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare. På en arbetsplats med regelbundet minst 20 arbetstagare ska en arbetarskyddskommitté inrättas.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page