top of page
  • Skribentens bildAdmin

En fast förbindelse hotar inte skatteundantaget

Publicerad [ 27 november 2015 ]


Intresset var stort för det seminarium om Fast förbindelse för tilväxt som arrangerades på Finlands ambassad i Stockholm den 23 november. Till detta bidrog nte minst representanterna för Hyperloop Tech som berättade om sin vision för framtidens transporter. Det tycks dock finnas ett antal uttalanden angående en fast förbindelse Sverige-Åland-Finland som baserar sig på bristfällig information. Det är förståeligt med tanke på att visionen nyss presenterats. Samtidigt är det skäl att behålla perspektivet och inte i det här skedet förlora sig i detaljer eller måla upp farhågor som är tagna ur luften.

Så här resonerar Företagarna: Tax free-undantaget är till för att säkra kommunikationerna till Åland. Det är inte knutet till ett specifikt transportslag, utan finns ju även på flyget. Om vi säkrar en fast förbindelse med hjälp av taxfree visar det att undantaget fungerar, inte att det bör slopas. Antalet bilar över Öresund har 20-faldigats sen bron tillkom. Färjorna till Helsingör går fullastade både med nyttotrafik och dagskryssande. Nu planeras ytterligare en tunnel för att täcka upp trafikökningen. De åländska rederierna är proffs på person- och godstransport, om de kompletterar nuvarande verksamhet med ett nytt transportsätt ökar både deras verksamhet och antalet åländska arbetsplatser. Det som föreslogs på seminariet är att visionen är tillräckligt intressant för att göra en förundersökning som beaktar ovanstående och mer därtill. Företagarna anser att vi bör ta reda på det vi nu inte vet. Det är allt.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page