top of page
  • Skribentens bildAdmin

Kom ihåg att granska ArPL-lönesumman!

Efter ett flertal fall där arbetsgivaren glömt att uppdatera lönesumman då verksamheten expanderat från ett år till ett annat, har följden blivit en betydande premieskuld till arbetspensionsbolaget. Skulden ska betalas eller amorteras vid sidan av det nya årets ordinarie premier. I tider av lågkonjunktur och kanske vikande likviditet kan det därvid uppstå besvärande situationer. Pensionsbolagen verkar även ha upphört med rutinen att sända ut en kontrolluppgift till alla arbetsgivare i början av hösten.

Kom därför ihåg att löpande följa upp årets lönesumma och vid behov justera förskottsbeloppet hos ditt försäkringsbolag, så undviks tråkiga restfakturor i början av 2016.

0 kommentarer

Comments


bottom of page