top of page
  • Skribentens bildAdmin

Kortare karenstid vid sjukdom för företagare

[Skapad den 12 juni 2017]


Företagarens karenstid vid sjukdom förkortas från fyra dagar till en dag. Ändringen avses träda i kraft från början av 2018. Reformen finansieras med en höjning av sjukförsäkringsavgiften som ingår i Företagarnas pensionsförsäkringspremie (FöPL). Kostnaden för en företagare med medelinkomst (23.000 euro per år) blir omkring 55 euro per år, medan sjukdagpenningen på den nivån är drygt 54 euro per dag.


Bakom reformen ligger en utredning som visar att hela 72 procent av de egna företagarna under det senaste året gått på jobb fastän de varit sjuka. En femtedel uppgav att de jobbat över tio dagar trots sjukdom. Samtidigt framkom att två av tre företagare inte ansökt om sjukdagpenning från FPA på grund av att karenstiden inte uppfyllts.

0 kommentarer

Comments


bottom of page