top of page
  • Skribentens bildAdmin

Liberalare anställningsvillkor från 1.1.2017

Riksdagen har godkänt de föreslagna ändringarna i lagen om arbetsavtal, som syftar till att skapa fler jobb. Prövotiden vid anställning förlängs från början av 2017 till sex månader. Det blir även möjligt att anställa en person som varit långtidsarbetslös på tidsbestämt avtal utan motiverad orsak. Dessutom förkortas arbetsgivarens återanställningsplikt efter en uppsägning från nio till fyra månader.


Samtidigt införs krav på att företag med minst 30 anställda som säger upp folk av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker ska ordna sysselsättningsfrämjande utbildning för de uppsagda. Vidare ska arbetsgivaren bekosta företagshälsovård för de uppsagda i sex månader efter att arbetsplikten upphört. Ändringarna gäller då arbetsförhållandet pågått minst fem år.


Sjukförsäkringslagen har ändrats så att arbetsgivare från 1.4.2017 får ersättning för de merkostnader som kvinnliga arbetstagares föräldraledigheter förorsakar. Ersättningen är en engångssumma på 2.500 euro.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page