top of page
  • Skribentens bildAdmin

Måttfulla lönehöjningar nästa år

Skapad den 28 november 2017

Avtalsförhandlingarna har börjat resultera i nya kollektivavtal. Förhandlingarna för teknologisektorn och kemiska industrin har slutförts och resulterat i ett tvåårigt avtal där löneökningarna uppgår till 1,6 procent per år. Genom lokala förhandlingar kan man komma överens om andra höjningar, hur lönehöjningarna genomförs och tidpunkten för dem. Kollektivavtalsmodellen bygger på en fast höjning på 1,1 procent och en lokal pott om 0,5 % det första året samt 0,9 + 0,7 procent det andra året. Lönerna höjs från 1.1.2018 respektive 1.1.2019.

Pappersindustrin nådde efter segslitna förhandlingar ett tvåårigt avtal med lönehöjningar på 3,5 procent. Exportbranschernas nivåer ses som riktgivande för övriga sektorer. Avtalen för kommunikation och logistik samt försäkringsbranschen löpte ut i oktober. Därefter följer pressen, finansbranschen, mekaniska skogsindustrin och konsultbranschen i november. I januari står energisektorn, handeln, livsmedelsindustrin, samt turism- och restaurangbranschen i tur.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page