top of page

Personalen kostar 35 euro i timmen

Enligt uppgifter från Statistikcentralens kostnadsundersökning var arbetskraftskostnaderna i genomsnitt 34,20 euro per arbetad timme år 2016. Inom den privata sektorn var timkostnaden 34,73, inom kommunsektorn 31,40 och inom den statliga sektorn 40,80 euro.

Lönen utgjorde i genomsnitt 76,0 procent, kostnaderna för social trygghet 21,5 procent och övriga kostnader 2,5 procent av de totala arbetskraftskostnaderna.

Den genomsnittliga årsarbetstiden i den privata sektorn var totalt 1.652 timmar, vilket ger en totalkostnad per årsverke på 57.368 euro. Den längsta årsarbetstiden förekom i gruvor, byggsektorn

samt i vatten- och avloppsbranschen, omkring 1.750 timmar. Den kortaste årsarbetstiden noterades i hotell- och restaurangbranschen, drygt 1.600 timmar.

Årskostnaden för olika branscher varierar mellan 37.400 och 75.000 euro per årsverke.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page