top of page
  • Skribentens bildAdmin

Semesterkarens återinförs och mindre semester under familjeledighet

Riksdagen godkände den 9 mars 2016 två ändringar i arbetslagstiftningen. En självrisktid återinförs för sjukdom under semestern och semesterintjäningen under familjeledigheter begränsas. Den karenstid för arbetstagare som insjuknar under semestern som avskaffades 2013 återinförs, vilket är en betydande lättnad för små arbetsgivare. En ändring av semesterlagen innebär att arbetstagare som blir sjuka under sin semester rätt att flytta fram semestern efter sex självriskdagar. Självriskdagarna kan också utgöras av enstaka dagar av arbetsoförmåga. Varje arbetstagare garanteras dock minst fyra veckors semester, om arbetstagaren har tjänat in minst 24 vardagar semester under kvalifikationsåret.Dessutom begränsas intjäningen av semester till högst sex månader under familjeledigheter. Framöver intjänas semester under högst 156 dagar av moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet, dvs. under sex månader. Den nya lagen tillämpas på ledigheter som infaller efter att lagen trätt i kraft. Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2016, dvs. i början av nästa semesterkvalifikationsår. Det är dock möjligt att avvika från lagens reglering genom kollektivavtal.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page