top of page
  • Skribentens bildAdmin

Varning för bluffakturor

[Publicerad 30 december 2016]

Flera olika bluffakturor har sänts ut i slutet av året. Det gäller falska förnyelseavgifter för varumärken, grundlösa inkassokrav och uppdatering av kunduppgifter hos utländska företagsregister som är av försumbart värde, men kostar närmare tusen euro per år.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) uppmanar varumärkesinnehavare till vaksamhet mot fakturaliknande anbudsbrev där de uppmanas att betala en förnyelseavgift. Breven har vilseledande officiell prägel och hänvisar till autentiska registernummer. Mottagarna har av misstag trott att PRS har skickat breven, men det är således fråga om en form av bluffaktura som inte föranleder några åtgärder.


Obefogade kravbrev från falskt inkassobolag

Företag i hela Finland har under hösten fått brev med grundlösa inkassokrav från bolaget Suomen Luottovalvonta. I brevet hotas företagen med betalningsanmärkningar. Regionsförvaltningsverket i södra Finland som övervakar inkassobranschen konstaterar att bolaget inte har något samarbetsavtal med kreditkortföretagen och inte heller har något giltigt inkassotillstånd. Mottagarna uppmanas därför att reklamera kraven per e-post och att vid behov polisanmäla bolaget som sänt breven.

Gamla bluffare i ny upplaga

Två välkända bluffbolag har nyligen gjort nya utskick med så kallade uppdateringar av kunduppgifter. Det gäller European Business Number (EBN) i Hamburg och EU Business Register i Utrecht. Den som skriver på förbinder sig enligt de finstilta villkoren till ett treårigt avtal som kostar 890 respektive 995 euro per år. Bortkastade pengar enligt vår mening.

0 kommentarer

Comments


bottom of page