top of page
  • Skribentens bildAdmin

Villkoren för alterneringsledighet förändrades 1.1.2016

Arbetskarriärförutsättningen för alterneringsledigheten blir längre. Nu krävs att den alterneringslediga har minst 20 års tid i arbete innan alterneringsledigheten börjar.

Den maximala längden på alterneringsledigheten förkortas från 360 kalenderdagar till 180 kalenderdagar. Ledighetens minimilängd är alltjämt 100 kalenderdagar. Alterneringsledigheten kan inte längre periodiseras. Ledigheten ska alltid hållas i en period med längden 100-180 kalenderdagar. Det är fortfarande möjligt att förlänga den avtalade alterneringsledigheten.

Ersättningens belopp sänks för de alterneringslediga som har minst 25 års tid i arbete. En lång arbetskarriär berättigar inte längre till en ersättning som är 80 procent av arbetslöshetsdagpenningen. Ersättningen är nu för alla alterneringslediga 70 procentav den dagpenning som den alterneringslediga skulle ha rätt till som arbetslös.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page