top of page

Bristande datasäkerhet hos många småföretag

Skapad den 05 september 2017 Allt fler små och medelstora företag utsätts för databrottslighet. Mer än vart fjärde sme-företag i Finland...

Vanligaste svenska sedlarna byts ut i sommar

[Skapad den 04 maj 2017] Alla näringsidkare som tar emot svenska kontanter bör uppmärksamma att det stora utbytet av sedlar och mynt...

Liberalare anställningsvillkor

[ Skapad den 22 mars 2017 ] Som en del av konkurrenskraftsavtalet har villkoren för anställning lindrats något. Ändringarna i lagen om...

Varning för bluffakturor

[Publicerad 30 december 2016] Flera olika bluffakturor har sänts ut i slutet av året. Det gäller falska förnyelseavgifter för varumärken,...

Förbud mot nollavtal motverkar sitt syfte

[Publicerad 02 mars 2016] Nollavtal innebär att arbetsavtalet inte innehåller någon nedre gräns för arbetsiden, som därför kan variera...

Samhällsfördraget på väg att lyckas

[Publicerad 01 mars 2016] Överenskommelsen innebär att den årliga arbetstiden förlängs med 24 timmar, dvs cirka tre arbetsdagar. Den...

Varning för ny bluffaktura

[Publicerad 28 januari 2016] De senaste veckorna har ett engelskt bolag vid namn OfficeMax sänt ut fakturor till olika företag. Det är...

Dags för arbetarskyddsval

[Publicerad 10 december 2015] Val av arbetarskyddsfullmäktig eller arbetarskyddskommitté hålls i den privata sektorn under...

Socialskydd och skulder oroar företagarna mest

Även om man hör till en arbetslöshetskassa så påverkas en eventuell dagpenning av FöPL-inkomsten. Enligt SYT förekommer fortfarande...

bottom of page